top of page

TRYM IVAR BERGSMO

Trym Ivar Bergsmo is based in Harstad, North Norway and uses the photograph as his means of expression.

Through various approaches and projects, he tries to understand his own social, cultural and psychological connection to the world around and within himself. Like most Westerners he is also restless and feel a need to belong to something. Through knowing his own history, he can also understand and know others.
His works are direct, they reflect the reality as he feel and experience it. He try to create an order in existence. He is searching for the essence of moments, the point between total chaos and sublime harmony. His work is searching for items and moments that reflect the universal, inner psychological landscape. In these landscapes he finds his own identity.

 

Bergsmo has worked and lived in the arctic for more than 30 years. He is inspired by the lives of the people of the north, their landscape and their culture. He has made several books and had exhibitions all across Europe. His work is represented in national as well as international collections. He is also purchased by national companies and large public commissions. His images have been published around the world and he is currently taking on a few commercial assignments parallel to teaching his own workshops.

 

His main focus is always on his own projects and artwork as a photographer. Currently working on new exhibitions, books and documentation projects in the Arctic. Presently also collaborating with the Norwegian composer of contemporary music, Lasse Thoresen and NOSO (Arctic Symphony Orchestra) on a large production to be performed in 2019.

Trym Ivar Bergsmo er basert i Harstad, Nord-Norge, og bruker fotografiet som uttrykksmessig uttrykk.

 

Gjennom ulike tilnærminger og prosjekter forsøker han å forstå sin egen sosiale, kulturelle og psykologiske tilknytning til verden rundt og i seg selv. Som de fleste vestlige er han også rastløs og føler et behov for å tilhøre noe. Gjennom å kjenne sin egen historie kan han også forstå og kjenne andre.

 

Hans verk er direkte, de reflekterer virkeligheten som han føler og opplever det. Han prøver å lage en ordre som eksisterer. Han søker etter essensen av øyeblikk, poenget mellom totalt kaos og sublim harmoni. Hans arbeid søker etter ting og øyeblikk som gjenspeiler det universelle, indre psykologiske landskapet. I disse landskapene finner han sin egen identitet. Bergsmo har jobbet og bodd i arktikken i mer enn 30 år. Han er inspirert av livet til folket i nord, deres landskap og deres kultur.

 

Han har laget flere bøker og hatt utstillinger over hele Europa. Hans arbeid er representert i nasjonale og internasjonale samlinger. Han er også kjøpt av nasjonale selskaper og store offentlige institusjoner. Hans bilder er blitt publisert over hele verden, og han tar for tiden noen kommersielle oppdrag parallelt med å undervise sine egne verksteder.

 

Hans hovedfokus er alltid på egne prosjekter og kunstverk som fotograf. Arbeider for tiden med nye utstillinger, bøker og dokumentasjonsprosjekter i Arktis. For tiden samarbeider også med den norske komponisten av samtidsmusikk, Lasse Thoresen og NOSO (Arctic Symphony Orchestra) på en stor produksjon som skal utføres i 2019.

** Click on image to view its full size.

bottom of page