top of page

TINA SIGNESDOTTIR HULT

Tina Signesdottir Hult, born 1982 in Haugesund, Norway.

 

Tina is an international recognized Art photographer, with many awards and honors behind her. Since 2018 she holds the title Hasselblad Master. She specializes in fine art, portraits and conceptual themes. Her work has been exhibited in many galleries around the world.

 

Her photographs mirrors the expressive and beautiful. But also fragility. As a nerve underlying the motive. She holds a certain ability to give her photographs soul. To her, photographing is about seeing – not only with the eyes but also with her heart. This is when the real stories reveals. She can’t explain why her photos are as they are: dark, expressive, full of emotion. Tina think it has to do with the grandeur of what seems so clear, with everything seen and experienced, which imprint itself within us as small images: a rich inner landscape.

 

 

Tina er en internasjonal annerkjent kunstfotograf, med mange utmerkelser og priser bak seg. Siden 2018 holder hun den prestisjetunge tittelen som Hasselblad master. Tina har spesialisert seg på fine art, portretter og konseptuelle temaer. Arbeidet hennes har blitt utstilt i ulike gallerier i Europa og resten av verden.

 

I bildene til Tina gjenspeiles det utrykksfulle og vakre, men også det såre. Som en nerve, underliggende til fotografiet. Hun har en egen evne til å gi bildene sjel. For Tina handler fotografering om å se-ikke bare med øynene, men også med hjertet. Det er først da de virkelige historiene utfolder seg. Hun synes det er vanskelig å forklare med ord hvorfor bildene er som de er; mørke, uttrykksfulle, full av følelser. Men hun tror det har noe med storheten av det som virker så klart, med alt sett og opplevd, som avtrykker seg i oss som små bilder: et rikt indre landskap.

** Click on image to view its full size.

"Children of the north" 2017

"Children of the north" 2017

"Lina and Anne Marie" 2017

"Lina and Anne Marie" 2017

"The Hospital" 2013

"The Workmanshouse" 2014

"Lina, Melandsgarden" 2015

"Lina, Hemningstad gaard" 2017

"The green room and I" 2012

"Torje" 2015

bottom of page