top of page

SIGNE MARIE ANDERSEN

Signe Marie Andersen (1968) - I have focused on working with staged photography ever since graduating with a Master of Photography from the Faculty of Art and Design (KMD) in Bergen in 1997. During these years, I have held a number of one-man exhibitions in Galleri Riis, Oslo, participated in various group exhibitions in a.o, The National Museum of Art in Oslo, Lillehammer Art Museum and Kube Art Museum in Ålesund. Other venues include international art fairs such as Art Basel, in Switzerland. I exhibit regularly in Galleri Riis, where I have one-man shows every three years. In addition, I am affiliated with Frysja Art Center and the photo lab Bjørka. My main métier is analog and digital photography, with the occasional video, still photo film, text and sound. My background from theatre, as well as my education from the Institute of Photography in Bergen in the early 1990s, has obviously helped define my artistic expression where staged photography is particularly present. My contribution of staged photography in Norwegian contemporary art has been strongly present since the end of the 1990s. 

 

I use staging as a method in my work. The images are imagined scenes, like excerpts from a story, or as film stills. The story lies hidden in the photography, within the very observer, or perhaps a completely different place. To me, ambiguity is vital. My intention is not to recreate certain or immediately recognizable situations or actions. Instead, I try to convey a mood that is universal. This mood is conveyed in body language, facial expressions, lighting and the dark rooms. It is important to me that the photographs have many layers, and that they not be too solemn. Humor and absurdity are also important factors in my work. A major concern is the society in which we live, and how we humans attempt to adapt to it. Another concern is the strength of the visual and insisting presence possible in photography, as well as its very ability to convey truth with modifications.

 

My projects the past years have resulted for the most part in exhibitions, and I work with 1-3 year perspective for larger projects. Recently, I have upped the tempo, with more frequent exhibitions and a book publication. I am currently working on a large publication of 50-60 new photographs, which is expected to be published autumn 2018. 

Signe Marie Andersen (1968) Jeg har jobbet med iscenesatt fotografi siden jeg avsluttet min master på Kunsthøyskolen i Bergen i 1997.  I løpet av disse årene har jeg hatt et antall separatutstillinger på Galleri Riis, deltatt på ulike gruppeutstillinger bl.a. på Nasjonalmuseet, Lillehammer Kunstmuseum og Kunstmuseet Kube. Samt på messer i utlandet, som Art Basel i Sveits. Jeg er tilknyttet Galleri Riis, der jeg har separatutstilling hvert 3 år.  Jeg er ellers tilknyttet Frysja kunstnersenter og fotoverkstedet Bjørka. Jeg jobber hovedsakelig med analogt og digitalt fotografi, men og noe med video, stillbildefilm, tekst og lyd. Min bakgrunn, fra teater, samt utdannelsen min fra Institutt for fotografi i Bergen på tidlig 90 tallet har vært med på å prege mitt kunstneriske utrykk der det iscenesatte fotografiet står sterkt. Jeg har vært en tydelig stemme siden slutten av 90-tallet med det iscenesatte fotografiet på samtidskunstscenen i Norge.

 

Jeg bruker iscenesettelse som metode i mine arbeider, bildene tenkt som scener, som utdrag fra en historie, eller filmstils. Historien ligger gjemt i fotografiet, hos betrakteren selv, eller kanskje et helt annet sted. For meg er tvetydigheten viktig.  Jeg har ikke til hensikt å gjenskape bestemte eller umiddelbart gjenkjennelige situasjoner eller hendelser, istedenfor forsøker jeg å formidle en stemning som er allmenn gjenkjennelig. Denne stemningen kan skimtes i kroppsspråket­ og ansiktsuttrykket eller i lyssettingen og de dunkle rommene. Jeg er opptatt av at fotografiene skal ha flere lag, og at de ikke skal bli for tunge, Humor og underlighet er også derfor viktige tilstedeværende faktorer i mine arbeider. Jeg er opptatt av samfunnet vi lever i og hvordan vi mennesker forsøker å tilpasse oss. Jeg er opptatt av styrken i det visuelle og det insisterende nærværet som finnes i fotografiet, samt fotografiets evne til å formidle sannhet med modifikasjoner.

 

Prosjektene mine de siste årene har stort sett munnet ut i Utstillinger, jeg jobber vanligvis

1-3 år med større prosjekter, men de siste årene har jeg hatt litt høyere tempo, da det har vært mye utstillingsaktivitet og utgivelse av bok. For tiden er jeg i gang med en større fotobok med 50 – 60 nye arbeider. Forventet ferdigstillelse av denne er høsten 2018.

 

** Click on image to view its full size.

bottom of page