top of page

PER HEIMLY

Per Heimly b. 1972 in Narvik is a Norwegian-Sami art, fashion and advertising photographer living in Oslo. He has six sisters and grew up as the youngest of the seven in the village Snubba in Evenes in Nordland. 16 years old, he picked up the camera, went to Oslo and declared war against the prevailing image vision.
In 1999 Heimly was one of the founders of the fashion and art magazine Fjords. The renowned magazine made the modern Nordic culture and design available to an international audience. Heimly has never hesitated to provoke in his photos and has not avoided controversies in the media, for example; as a representative of the artists brothers called  ‘The New Wine’.

 

Heimlys images provoke because they often show the beautiful in unkind, degrading and taboo situations. Heimly does not look away from the legacy of Edvard Munch, and it was this expressive expression that first made Heimly widely known in Norway. He has been one of our foremost photographers for 25 years; His pictures are somewhere between the commercial and the artistic.

 

Per Heimly f. 1972 i Narvik er en Norsksamisk kunst-, mote- og reklamefotograf bosatt i Oslo. Han vokste opp som minstemann i en søskenflokk på sju – han har seks søstre, i marksamebygda Snubba i Evenes i Nordland. 16 år gammel tok han opp kameraet, dro til Oslo og erklærte krig mot det rådende bildesynet.
I 1999 var Heimly en av grunnleggerne av mote- og kunstmagasinet Fjords. Det anerkjente magasinet bidro til å gjøre moderne nordisk kultur og design tilgjengelig for et internasjonalt publikum. Heimly har aldri nølt med å provosere i sine bilder og har heller ikke unngått kontroverser i mediene, f.eks. som representant for kunstnerbrødrene som fikk navnet 'Den nye vinen'.

Heimlys bilder provoserer fordi de ofte viser det vakre i uskjønne, nedverdigende og tabubelagte situasjoner. Heimly skyr ikke arven etter Edvard Munch, og det var dette ekspressive uttrykket som først gjorde Heimly bredt kjent i Norge. Han har vært en av våre fremste fotografer i 25 år; hans bilder befinner seg et sted mellom det kommersielle og kunstneriske. 

** Click on image to view its full size.

bottom of page