top of page

PER BERNTSEN

Per Berntsen (b. 1953) lives and works in Tinn, Norway. He received his artistic education from Trent Polytechniec/Derby College of Art, United Kingdom. Berntsen is one of the veterans of photographic art in Norway and is an important advocate for the medium's rise and acceptance on the local art scene. He is recognized for his documentary-style approach to photographing landscapes, architecture, and industrial history. His works can be found in the collections of the Museum of Modern Art in New York, Bibliothèque Nationale in Paris and The National Museum of Art, Architecture and Design in Oslo.

 

Metsä

In July 2009 I was travelling by car from Kirkenes to Oslo. I had just finished an art project at the Sydvaranger iron mine. When a project is finished, I never think about what to do next – it will come to me in due time, or occasionally, I am commissioned to do a project, as was the case at Sydvaranger.

This time the new project came very quickly. After about four hours of driving, between Inari and Kittilä in Finland, I saw a landscape project emerging, for the first time in twelve years. I continued to Kolari and across the border to Sweden, to Pajala, Gällivare, and Jokkmokk, where I spent the night.

The drive took two and a half days, so there was plenty of time to think. It became clear to me that the project would have to include not only Finland and Sweden, but Norway and Russia as well – dealing with the landscape that connects the four countries – the Taiga. I defined the project area loosely as being north of the Arctic Circle, including only Pasvik in Norway, and the western part of the Kola peninsula in Russia.

The project area measures approximately 400 x 500 km, and is almost entirely within Sápmi – the Sami nation. It is sparsely populated, but has been Sami territory since before the four nations existed, and still is to a large extent today. The Finnish, Norwegian and Russian parts of the area were heavily affected during World War II, and several battles were fought here. The project was eventually named Metsä – which is Finnish for forest. The name was chosen because there are Finnish speaking populations in the project area in Sweden and Norway, and Pechenga in Russia (Petsamo) was Finnish territory between 1920 and 1944.

Although the idea for Metsä came quickly, the project took some time to materialize, and the field work was done during the summers of 2013, 2014 and 2015. The project was in 2017 exhibited at the Murmansk Art Museum, Pikene på Broen in Kirkenes, and the Sami Center for Contemporary Art in Karasjok.

A book with all the 60 images in the project, and an essay by Jan-Erik Lundström (in English, Finnish, Russian and Northern Sami) has been published by Teknisk Industri

 

 

Per Berntsen f. 1953 har arbeidet med landskap, arkitektur og industri i 40 år, og er representert i flere offentlige og private samlinger, som Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design i Oslo, Museum of Modern Art i New York og Bibliothèque Nationale i Paris. Han er bosatt i Atrå, Tinn i Telemark.

 

Metsä

I juli 2009 kjørte jeg bil fra Kirkenes til Oslo. Jeg var nettopp ferdig med et kunstprosjekt ved Sydvaranger gruve. Når et prosjekt er ferdig, tenker jeg aldri på hva som er det neste jeg skal gjøre – det pleier å komme av seg selv når tiden er inne. Noen ganger blir jeg engasjert til å gjøre et bestillingsverk, slik som på Sydvaranger. Denne gangen kom det nye prosjektet veldig fort. Etter omtrent fire timers kjøring, mellom Inari og Kittilä i Finland, så jeg et landskapsprosjekt tre frem, for første gang på 12 år. Jeg fortsatte til Kolari og over grensen til Sverige, til Pajala, Gällivare og Jokkmokk, hvor jeg overnattet.

Turen til Oslo tok to og en halv dag, så det var mye tid til å tenke. Det ble klart for meg at prosjektet måtte inkludere ikke bare Finland og Sverige, men også Norge og Russland – og omhandle landskapet som binder de fire landene sammen – Taigaen. Prosjektområdet ble løst definert som nord for Polarsirkelen, med bare Pasvik i Norge, og den vestlige delen av Kolahalvøya i Russland. Prosjektområdet måler omtrent 400 x 500 km, og nesten hele området ligger i  Sápmi – den samiske nasjonen.  Dette er et tynt befolket område som har vært samisk territorium siden før de fire nasjonene eksisterte, og er det fortsatt i stor grad i dag. Den finske, norske og russiske delen ble sterkt påvirket av 2. verdenskrig, og flere slag ble utkjempet her. Prosjektet fikk til slutt navnet Metsä – det finske ordet for skog. Navnet ble valgt fordi det er finsktalende befolkning innenfor prosjektområdet i Sverige og Norge, og Pechenga i Russland (Petsamo) var finsk territorium mellom 1920 og 1944. Selv om ideen til Metsä kom fort, tok det lang tid å få realisert prosjektet, og feltarbeidet ble gjort somrene  2013, 2014 og 2015. I 2017 har prosjektet vært utstilt på Murmansk kunstmuseum, Pikene på Broen i Kirkenes, og Samisk senter for samtidskunst i Karasjok.

En bok med alle de 60 bildene i prosjektet, samt en tekst av Jan-Erik Lundström (på engelsk, finsk, russisk og nordsamisk) har blitt utgitt av Teknisk Industri

** Click on image to view its full size.

Metsä 15, Porjusvägen, Gällivare, Sweden, 2013

Metsä 68, Värriö, Savukoski, Finland, 2013

Metsä 101, Pulju, Kittilä, Finland, 2013

Metsä 145, Pasvik, Sør-Varanger, Norway, 2014

Metsä 147, Pasvik, Sør-Varanger, Norway, 2014

Metsä 211, Prirechny, Pechenga, Russia, 2015

Metsä 214, Verkhnetulomskoe, Kola, Russia, 2015

Metsä 240, Kalixälvsvägen, Kiruna, Sweden, 2015

bottom of page