MORTEN KROGVOLD

Born in Oslo, Norway, in 1950, Morten Krogvold is recognized for his achievements in the art of photography and for his contributions to its evolution and growth in Norway. He has participated nationally and internationally in collective art exhibitions as well as numerous one-man shows. In addition to presenting workshops and seminars in the Nordic countries, he has also lectured in USA, China, South Africa, Bangladesh, Qatar, Ireland, Greece, Italy, France, Czech Republic, Portugal and the Orkney Islands.

 

 

Morten Krogvold født i Oslo, 1950, er anerkjent for sine prestasjoner i fotografiet og for hans bidrag til sin utvikling og vekst i Norge. Han har deltatt nasjonalt og internasjonalt i kollektive kunstutstillinger, så vel som mange separatutstillinger. I tillegg til å presentere workshops og seminarer i de nordiske landene har han også forelest i USA, Kina, Sør-Afrika, Bangladesh, Qatar, Irland, Hellas, Italia, Frankrike, Tsjekkia, Portugal og Orkneyøyene.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** Click on image to view its full size.

Photo: Knut Koivisto

Experiment 1980-2005

Nelson Mandela - The last real hero, 1992

The dream, Portugal, 1998

The horse meets light, Qatar, 2003