top of page

MORTEN HVAAL

Morten Hvaal is an internationally renowned documentary photographer. Specializing in conflicts and humanitarian emergencies, he has spent the better part of 30 years living and working with people who are trying to survive the most destructive effects of nature and human nature.

 

 

Morten Hvaal er en internasjonalt anerkjent dokumentarfotograf. Han spesialiserer seg på konflikter og humanitære katastrofer, og har i nærmere 30 år levd og arbeidet med mennesker som forsøker å overleve de mest destruktive sidene av naturen og av menneskets natur.

 

 

** Click on image to view its full size.

bottom of page