top of page

MIKKEL MCALINDEN

Mikkel McAlinden (1963) lives and works in Oslo, He has exhibited extensively in Norway and abroad. He was the first artist to have a solo show at Preus Museum, Horten. Other large solo exhibitions are: Kode/Bergen Art Museum. The Stenersen Museum, Oslo. The National Centre of Photography for the Russian Federation, St. Petersburg. The Dutch Photo Museum, Rotterdam. McAlinden is represented in major collections such as The National Museum of Art Architecture and Design, Oslo, Astrup Fearnley Museum, Oslo, Bergen Art Museum, Peter Stuyvesant Collection, Rotterdam and Fond national d’art contemporain, Paris.

I think our initial reaction to a photograph is: “What am I looking at?” The intention of the artist, which is the usual reaction to an artwork, is secondary. This reaction is interesting because it accentuates the relationship between photography and perception. Perception is many-facetted in my latest project around the question, “What is a democracy” This question opens up to investigations into not just photography as an emissary of truth but more importantly how we perceive and use photographs. I strive to make an image of a certain situation, especially in this project concerning democracy, as a platform awaiting interaction with the viewers’ memories and not as a conclusion.

 

My technique is to take many photographs with a technical camera (4”x5”) and later merge these images into a seamless collage, which at first glance looks like a regular photograph. This allows me to investigate fundamental areas of photography such as focus, aperture, perspective, time and space. This technique also often results in large highly detailed photographs, this because I am interested in getting as close to “life-size” as possible.

Mikkel McAlinden (f. 1963) bor og arbeider i Oslo. Han har stilt ut ekstensivt i inn- og utland, og var første kunstner som ble invitert til å holde separatutstilling ved Preus Museum i Horten, også utstilt ved Kode/Bergen Kunstmuseum, Stenersenmuseet, The National Centre of Photography for The Russian Federation, St. Petersburg og Dutch Photo Museum, Rotterdam. McAlinden er representert i sentrale samlinger som Nationalmuseet, Oslo, Astrup Fearnley Museet, Bergen Kunstmuseum, Peter Stuyvesant Collection, Rotterdam og Fond national d’art contemporain, Paris. 

Jeg tror den første reaksjonen til et fotografi er: ”Hva ser jeg på?” Intensjonen til kunstneren, som er det vanlige utgangspunktet til betrakteren i møte med et kunstverk, er sekundær. Dette reaksjonsmønsteret er interessant fordi den synliggjør fotografiets nærhet til persepsjon. Persepsjonen viser seg på flere nivåer i mitt siste prosjekt rundt spørsmålet; ”Hva er et demokrati?” Dette spørsmålet åpner opp for undersøkelser ikke bare innenfor fotografi som en sannhetsbærer men enda viktigere hvordan vi oppfatter og bruker fotografier. Intensjonen min i hvert bilde, spesielt i dette prosjektet om demokratiet, som en plattform som skal blande seg med betrakterens erindringer og ikke som en konklusjon.

 

Teknikken min er å ta mange bilder med et teknisk kamera (4”x5”) og senere sy bildene sammen til et sømløs collage som ser tilsynelatende ut som et vanlig fotografi. Dette gjør det mulig for meg å undersøke fundamentale områder av selve fotografiet, områder som fokus, blender, perspektiv, tid og rom, Teknikken også resulterer i store, høy-detaljerte bilder, dette fordi jeg forsøker å komme så nær et 1-1 forhold som mulig.

** Click on image to view its full size.

GTMO Naval Base  20/1-2009  (94 x 120 cm)

On Patrol, Iraq  3/6-2009  (159 x 300 cm)

Oslo Hovedbrannstasjon  2012  (180 x 286 cm)

Global Seed Vault  2014  (93,5 x 283 cm)

Imperial War Museum  2014  (180 x 258 cm)

Landek Mine Last Shift August 21, 1991  2015  (180 x 300 cm)

Waiting for Selene  2016  (114 x 300 cm)

Prayers  2017  (100 x 360 cm)

Community Dancing Beijing  2017  (97 x 300 cm)

Desire Line, 2017 (234 x 160 cm)

bottom of page