top of page

KNUT EGIL WANG

Knut Egil Wang, born in Norway in 1974, graduated with a Bachelor degree in Photojournalism from HiO (now Oslo Metropolitan University) in 1997. His work is rooted in a documentary tradition, and often focuses on the more quirky aspects of everyday life. His first monograph Traktorland (2008) is about tractors and tractor culture in the region of Jæren, Norway. In Southbound (2014) he explores Norwegians´ love for southern, warmer countries commonly referred to in Norwegian as “Syden”.

 

Knut Egil Wang is a member of FFF, Moment Agency, and represented by Institute.

 

 

 

Knut Egil Wang, f. 1974, studerte fotojournalistikk ved Høgskolen i Oslo (nå OsloMet) på slutten av forrige århundre. Hans arbeid har utspring i en dokumentarisk tradisjon, ofte med fokus på de mer snurrige sidene av livet. De siste årene har han jobbet mest med mer langsiktige prosjekter i tillegg til oppdrag for magasiner og aviser. Han har blant annet gitt ut boka Traktorland om jærsk traktorkultur, og Dum og andre steder i Norge om steder med spesielle navn, og Southbound om nordmenn I syden.

 

Medlem av FFF, Moment Agency, og representert av Institute.

** Click on image to view its full size.

Photo: Olve Utne

bottom of page