top of page

JO MICHAEL DE FIGUEIREDO

Jo Michael de Figueriedo (born 1964) has been a distinctive and innovative voice in Norwegian photography for 30 years now. His work has been exhibited at the Henie Onstad Kunstsenter, NoPlace, Høstutstillingen, Østlandsutstillingen and Blomqvist Kunsthandel and are purchased by Preus Museum and the Norwegian Art Council. 

 

“There is a reality that is hidden from us. Whenever we come across traces of this underlying vastness, we make all sorts of efforts to and a glimmer of sense and meaning in it – we engage in tasseography, we gaze at the dance of the stars, we taxonomize paleontological remains, and stand expectant, hoping for answers. Scientific quest and method is for me a pivotal metaphor for the desire to penetrate the veneer of psychosocial reality in which we move, and thus uncover the underlying realm of pain, sorrow, rage – everything that really exists, but which we prefer not to acknowledge. So long as we do not come to terms with this monstrosity, however, we will remain estranged, trapped and divided. In my work I am drawn to this abyss, this apparent infinite. I regard art as a uniquely apt medium between this hidden depth and the surface.” 

 

Jo Michael de Figueiredo (f. 1964) har vært en markant og nyskapende stemme i norsk fotogra i hele 30 år. Han har deltatt på en rekke gruppe- og solovisninger ved blant annet Henie Onstad Kunstsenter, NoPlace, Høstutstillingen, Østlandsutstillingen og Blomqvist Kunsthandel. Hans arbeider er innkjøpt  av blant annet Preus museum og Norsk Kulturråd. 

 

"Det finnes en virkelighet som er skjult for oss. Vi tyr til ethvert tilgjengelig middel for å finne en flik av sammenheng, forklaring og mening i de tilgjengelige fragmentene av dette store og underliggende. Vi spår i kaffegruten, vi tyder stjernenes innbyrdes orden, vi systematiserer beinrester i glassmontre og står storøyde og venter på at de skal fortelle oss noe. Naturvitenskapens søken og metodikk er for meg en sentral metafor for en ambisjon om å penetrere fernissen av psykososial virkelighet vi beveger oss i, og med det, ved å avdekke den underliggende sfære bestående av alt det som er; smerte, sorg, raseri. Det som er, men som vi nekter å vedkjenne oss. Uten aksepten av dette uhyrlige vil vi forbli hjemløse, ufrie og fragmenterte. Jeg ønsker med mine arbeider å nærme meg det dette dypet, denne avgrunnen, det tilsynelatende bunnløse. Jeg tenker at kunsten er et særdeles effektivt medium mellom dette og overflaten.» 

Presented here are a selection from the 'Blind Spots' series (2014-2015) and two installation views: 'Lorem Ipsum', NoPlace (2015) and 'Cloud Boxes' (2017)

 

 

 

** Click on image to view its full size.

bottom of page