top of page

JENNY-MARIE JOHNSEN

Jenny-Marie Johnsen born in Vardø in 1960, lives and works in Tromsø. She was educated from Gerlesborgsskolan in Stockholm 1981-83 and the Royal Danish Academy of Fine Arts in Copenhagen 1985-92.  In 2015, she received the norwegian state ten-year work grant for established artists. Jenny-Marie Johnsen's works spans between the inner and outer spaces. The projects revolve around connections between micro-and macrocosmos. Eclipse 2002 can relate to a fictional solar eclipse. Venus in Solar Transit 2012 started a series of solar observation that lead to Total Solar Eclipse 2017, a total solar eclipse photographed in Casper, Wyoming, USA. Solar Winds 2018 explores northern lights in the context of solar protuberances. A comission by KORO (Public Art Norway) in 2010 and Troll Research Station Queen Maudland in Antarctica, lead to a collaboration with researchers at the Norwegian Polar Institute. Arctic-Antarctic 2010 is based on thin ice crystals.  Earth Mandala 2017 revolves around millimeters of thin section of rocks. Hexagon, Circle of Life 2017, is a video installation consisting of six monitors with different continents on the globe followed by music composed by Canadian musician Justin St. Charles. 

 

In April 2018 she will be one of three representing Norway with artists from Denmark, Sweden, Norway and Finland at the Nordic Contemporary Art Center in Xiamen, China. 

 

Jenny-Marie Johnsen  født i Vardø 1960, bor og arbeider i Tromsø. Hun har sin utdannelse fra Gerlesborgsskolan i Stockholm 1981-83 og Det Kongelige Danske Kunstakademi i København 1985-92. I 2015 mottok hun statens ti-årige arbeidsstipend for etablerte kunstnere. Jenny-Marie Johnsens arbeider spenner mellom det indre og det ytre rom. Prosjektene kretser rundt sammenhenger mellom mikro- og makrokosmos. Eclipse 2002 kan relatere til en fiktiv solformørkelse. Venus in Solar Transit 2012 var starten på en serie solobservasjon som førte til Total Solar Eclipse 2017, en total solformørkelse fotografert i Casper Wyoming USA. Solar Winds 2018 utforsker nordlys i sammenheng med protuberanser, gassutbrudd på sola. I forbindelse med et oppdrag for KORO i 2010 og Troll Forskningsstasjon Dronning Maudland i Antarktis, startet et samarbeid med forskere ved Norsk Polarinstitutt. Serien Arktis-Antarktis 2010 bygger på tynnslip av iskjerner. Earth Mandala 2017 dreier seg om millimeter tynne snitt av bergarter. Hexagon, Circle of Life 2017, er en videoinstallasjon i form av seks monitorer med ulike kontinenter på kloden og spesielt tilegnet musikk av den kanadiske musikeren Justin St. Charles.

 

I april 2018 vil hun som en av tre representere Norge ved en nordisk kunstmønstring med kunstnere fra Danmark, Sverige, Norge og Finland ved Nordic Contemporary Art Center in Xiamen, China.

Earth Mandala 2017

Hexagon Circle of Life 2017

Earth Mandala 2017

Eclipse 2015

Solar Winds 2018

Flower of Life 2018

Flower of Life 2018

Venus in Solar Transit 2012

Venus in Solar Transit 2012

Total Solar Eclipse 2017

bottom of page