top of page

HEIDI WEXELSEN GOKSØYR

Heidi Wexelsen Goksøyr b. 1966. Currently based in Oslo/Nittedal.

 

”When seen as a whole, it becomes quite apparent that many of Heidi Wexelsen Goksøyr’s projects deal with the basic elements water, air and earth. Her pictures are about much more than this, but these elements constitute a form of basic resonance in many of her works. The most striking is Goksøyr’s fascination with water. In Quiet Fall – Explorations of Water (2005), this is expressed very clearly. The project is a close study of drops falling and hitting a surface of water, shown on video and in stills. The phenomenon is highly magnified and happens in slow motion. Thus, a perfectly commonplace occurrence is transformed into a dramatic and spectacular event. Such a defamiliarising perspective on something commonplace is characteristic of many of Goksøyr’s works, connecting her with  a Surrealist tradition of imagery. At the same time, her works show a strong command of formal artistic means and a clear awareness of the sensual qualities of the subject.” Text by Torild Gjesvik

 

Heidi Wexelsen Goksøyr attended the Faculty of Photology at the University of Prague in 1994. After her debut at the National Autumn Exhibition in 1993, she has been noted with her very genuine and distinctive visual language. Goksøyr has confirmed her place in Norwegian contemporary art with several separate exhibitions, public purchases and larger ornaments. She is represented in an increasing number of collections, and has received a number of grants for her work.

”Sett under ett, er det påfallende mange av Heidi Wexelsen Goksøyrs prosjekter som forholder seg til de tre grunnelementene vann, luft eller jord. Bildene hennes handler langt fra bare om dette, men disse elementene danner en form for grunntoner i en rekke av arbeidene hennes. Mest iøynefallende er Goksøyrs fascinasjon for vann. I Stille fall – oppdagelser av vann (2005), kommer dette svært direkte til uttrykk. Prosjektet er en nærstudie av vanndråper som faller og treffer en vannflate, formidlet i videoopptak og stillbilder. Forløpet vises voldsomt forstørret og i sakte film. Et helt hverdagslig fenomen fremstår på denne måten som en dramatisk og spektakulær begivenhet. Et slikt underliggjørende blikk på det velkjente er karakteristisk for mange av Goksøyrs arbeider, og dette knytter henne til en surrealistisk billedtradisjon. Samtidig er arbeidene hennes preget av en sterk sans for de formale virkemidlene og for motivenes sanselige kvaliteter.”  Tekst av Torild Gjesvik

 

Heidi Wexelsen Goksøyr hospiterte ved Fotografisk Fakultet ved Universitetet i Praha i 1994. Etter sin debut på Statens Høstutstilling i 1993 har hun gjort seg bemerket med sitt svært genuine og særegne visuelle språk. Goksøyr har befestet sin plass i norsk samtidskunst med flere separatutstillinger, offentlige innkjøp og større utsmykkinger. Hun er representert i et økende antall samlinger, og har mottatt en rekke stipender for sine arbeider.

** Click on image to view its full size.

Stille fall 

Stille fall

Marte

Topografi 

Topografi 

Svev 

Under overflaten 

Under overflaten

Himmelrom 

Himmelrom

bottom of page