top of page

CHRISTOPHER JONASSEN

Christopher Jonassen (b.1978) holds a Master of Design from the University of Technology, Sydney. He is a self-trained photographer who works exclusively with his own artistic projects. His work has been published in a broad range of media and has been exhibited both nationally and internationally.

 

Jonassen's photographic approach exists at the intersection between the subjective and the objective, and often reflects an underlying search for meaning. His projects are exploratory and process-based, where each individual piece becomes part of a larger body of work, the nature of which crystallizes over time. Thematically the work can be described as studies of human habits and patterns of behaviour. A recurring motivation is the challenge of presenting banal subject matter in new and unexpected ways.


Jonassen´s international breakthrough came with the project Devour (2008-2012), where his unusual approach transformed ordinary objects, in this case used frying pans, into strange and otherworldly planets and celestial objects. The project was published and reviewed in a wide range of media, including TIME Magazine, Der Spiegel, The Independent and Süddeutschen Zeitung. In an interview with TIME Magazine, associate photo editor Myles Little stated "Devour offers a rare, unexpected form of poetry for the eye". The project has been exhibited internationally, and was even referred to by NASA in their social media.


Jonassen is a member of NBK / The Association of Norwegian Visual Artist, FFF / National organization for photographers and camera based artists, and BKFR / The Association of Visual Artist in Rogaland. He lives and works in Stavanger, where he is a part of the studio space for professional artists at Tou Scene.


 

Christopher Jonassen (f.1978) er utdannet med en Master i Design fra University of Technology i Sydney. Han er selvlært innen fotografi og jobber utelukkende med egne kunstneriske prosjekter. Gjennom prosjektene sine har han oppnådd bred omtale i media og har deltatt på en rekke utstillinger i inn- og utland.


Jonassen´s fotografiske praksis eksiseterer i dreiningspunktet mellom det subjektive og det dokumentariske, og gjenspeiler ofte en underliggende søken etter mening. Arbeidene fremstår alltid som en del av større serier som blir utarbeidet og krystallisert over lengre perioder. Tematisk kan prosjektene beskrives som studier av menneskelige handlingsmønster og problemstillinger. En gjennomgående drivkraft er ønsket om å vise det enkle og hverdagslige på nye og uventede måter.


Jonassen´s internasjonale gjennombrudd kom med serien Devour (2008-2012), som gjennom en unik tilnærming og egenutviklet fotografisk prosess forvandlet et hverdagslig objekt, i dette tilfellet slitte stekepanner, til å likne merkelige utenomjordiske verdener og planeter. Serien fikk bred omtale i publikasjoner som TIME Magazine, Der Spiegel, The Independent og Süddeutschen Zeitung. I intervju med TIME Magazine sier associate photo editor Myles Little dette om serien: "Devour offers a rare, unexpected form of poetry for the eye". Prosjektet ble vist på flere internasjonale utstillinger og ble til og med plukket opp av NASA på deres sosiale medier.


Jonassen er medlem av FFF, BKFR og NBK. Han bor og arbeider i Stavanger hvor han er en del av kunstnerfellesskapet på atelierhuset Tou Scene.

** Click on image to view its full size.

bottom of page