top of page

CHRISTINE ISTAD

Christine Istad uses the camera to pull out patterns and elemental structures from her surroundings. The photographs are large format printed on brushed aluminum and are in-depth studies of small fragments of reality. In her work she is striving for a sense of interconnection; how things relate to each other and how they fit together. She focuses on architectural structures, however the architecture is often only sensed and she pulls out the abstraction from the concrete forms. In her process she is interested in discovering, the discovery of a motif or something surprising or noteworthy in the surroundings. Her photographs are never manipulated; they are taken as they are seen. Istad’s broader focus is on the relationship between humans and modern society. Franz Kafka wrote about what many have termed “modern man’s cosmic predicament”, the struggle of the individual within cities during his time. Istad’s work elicits a similar investigation with the themes of finding beauty and space for contemplation within alienation and searching for a place and transformation within present day architectures and super cities. She presents these slivers of space in a way that evokes an element of surprise and in doing so creates a perceptual shift ushering in a recognition that things, in fact, are not exactly as they seem and solid, stable structures can be windows into new narratives and new spaces. The photos are straight photography without manipulation.

 

Sarah Walko, artist, curator and art historian, 2016

Christine Istad bruker kameraet til å trekke ut mønstre og elementære strukturer fra omgivelsene. Fotografiene i stort format og printet på børstet aluminium, og fremstår som dybdeanalyser av små fragmenter fra virkeligheten. I arbeidene sine ønsker hun å vise en gjensidig sammenheng mellom tingene – hvordan de er vevd sammen og påvirker hverandre. Hennes fokus er på arkitektoniske strukturer, der hun trekker ut abstraksjoner fra konkrete former i arkitekturen. Det hun er på jakt etter er oppdagelsen – det å oppdage et motiv, eller noe konkret eller overraskende i omgivelsene. 

Forholdet mellom mennesker og det moderne samfunnet er det bredere fokuset som opptar Istad. Franz Kafka skrev om det som har blitt kalt det moderne menneskes kosmiske dilemma, individets streben i byene på hans tid. Verkene til Istad peker mot en lignende undersøkelse, gjennom tema som søken etter skjønnhet og rom for kontemplasjon i møtet med fremmedgjøring, og søken etter rom og transformasjon i dagens arkitektur og gedigne byer. Hun presenterer disse utsnittene av rom på en måte som overrasker betrakteren. Det fører til en endring i oppfattelsen av det man ser, som igjen fører med seg en erkjennelse av at ting faktisk ikke er som de ser ut til å være, og at solide, stabile strukturer kan være vinduer inn til nye historier og nye rom. Bildene er tatt slik de fremstår uten manipulering i ettertid.

 

Sarah Walko, kunstner, kurator og kunsthistoriker, 2016

** Click on image to view its full size.

bottom of page