top of page

BJARTE BJØRKUM

Bjarte Bjørkum, born in 1967, is educated at the University of Oslo, Konstfack in Stockholm and the Kunsthøgskolen in Bergen. He has held a low key with his photographic practice, but has worked quietly and passionately for a long time, while working as a children’s writer, translator and photographer at the Bergen Art Academy. He has participated a number of times at the Norwegian State Annual Autumn Exhibition ‘Høstutstillingen’, Vestlandsutstillingen, Designernes høstutstilling, and had several ornamental assignments. He is also close friend of Møjkets hejje.

Many of his series revolve around museum representation and national romantic deconstruction. Essentially, other series are included with a cheap, Russian mid-size camera. Here, the photographer unites his eyes with the camera's inner imperfect eye, and allows optics to participate in the perishable dialogue about the light that fell last year and will never be seen again. The pictures in this presentation are taken in Novgorod, Røyken, Oslo, Bergen and 's-Hertogenbosch.

Bjarte Bjørkum, født i 1967, er utdannet ved Universitetet i Oslo, Konstfack i Stockholm og Kunsthøgskolen i Bergen. Han har ligget lavt med sin fotografiske praksis, men har arbeidet stillferdig og lidenskapelig over lang tid, samtidig som han har arbeidet som barnebokforfatter, oversetter og fototekniker ved Kunsthøgskolen i Bergen. Han har deltatt en rekke ganger på Høstutstillingen, Vestlandsutstillingen, Designernes høstutstilling, og hatt flere utsmykkingsoppdrag. Han er også nær venn av Møjkets hejje.

 

Mange av seriene hans kretser rundt museal representasjon og nasjonalromantisk dekonstruksjon. Sentralt er andre serier som er tatt med et billig, russisk mellomformatkamera. Her forener fotografen sitt blikk med kameraets indre, imperfekte øye, og lar optikken delta i den forgjengelige dialogen om lyset som falt i fjor og som aldri skal bli sett igjen. Bildene i denne presentasjonen er tatt i Novgorod, Røyken, Oslo, Bergen og 's-Hertogenbosch.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** Click on image to view its full size.

In the tradition of the Dutch masters (series)

No exit (series)

No exit (series)

No exit (series)

The suicide oranges recur (series)

Summer all year long (series)

Summer all year long (series)

Summer all year long (series)

Portrait of the artist Bjørn Sterri

Slettebakken in fog

bottom of page