top of page

STIG MARLON WESTON

Born in Oslo, Stig Marlon Weston grew up with one foot in the English countryside, where his father hails from. Constantly comparing slight cultural differences he came to always question the truth of the individual viewpoint, taking this mindset into his later work. Experimenting with cameraless photography, he brings photography back to being an objective observer operating outside space and time as seen by the human eye. Weston has been represented at both the National Autumn Exhibition and the state regional exhibitions in Norway, is a member of the FFF and is based in Oslo where he runs the CYAN studio collective.

 

The images shown here are examples of how he works to activate the viewers conscious observation of their process of own visual interpretation. The «Grove» series are landscape photos where the photographic image is caught in the shadow of the forest with the picture´s gaze pointing outwards. Without the constraints of a camera the film can capture a direct impression of light and shadow comparable to the gaze of an animal with no functioning language of words. «Divinations» are photographic relics made by light and time collected on a holy mountain, presented as signs to be interpreted for guidance and solace sent from a celestial realm. 

 

«Grove» will be exhibited at Lørenskog Kunstforening and Bærum Kunsthall in 2018. «Diviniations» will be on show at Shoot Gallery in Oslo in the winter of 2018.

 

Født i Oslo vokste Stig Marlon Weston opp med en fot i den engelske landsbygda der deler av familien hans kommer fra. Med en oppmerksomhet vant til å vurdere små kulturelle forskjeller opp mot hverandre ble han opptatt av å stille spørsmål ved sannheten bak subjektive synsvinkler og utforske dette gjennom sin fotografiske praksis. Gjennom utforskning av kameraløse fotografiske teknikker trekker han fotografiet tilbake til det å være en objektiv teknisk observatør som lager avtrykk av verden sett uten menneskelig tolkning.   

Weston har vært representert ved Høstutstillingen og Østlandsutstillingen, er medlem av FFF og holder til i Oslo der han er daglig leder av studiofelleskapet CYAN studio.

 

Bildene her er eksempler på hvordan han arbeider med å aktivisere bevisstheten rundt tolkningen av ens egne synsinntrykk. Serien «Holt» viser landskapsbilder der det fotografiske bildet er tatt  på skyggesiden av skogen med bildets blikk rettet ut fra mørket. Uten bruk av kamera fanger filmen et avtrykk av direkte lys og skygger sammenlignbart med beskrivelser gjort av et dyr uten fungerende ord og språk. «Divinations» er fotografiske relikvier laget av lys og tid samlet på et hellig fjell, presentert for å leses som tegn på veiledning gitt fra en himmelsk verden.

 

«Holt» vil bli vist ved Lørenskog Kunstforening og Bærum Kunsthall i løpet av 2018, og   «Divinations» stilles ut i Shoot Gallery i Oslo under vinteren 2018.

** Click on image to view its full size.

bottom of page