top of page

JON MARTIN AUSTAD

Jon Martin Austad (1985) is a Norwegian photographer from Tønsberg who graduated from Bilder Nordic School of Photography in Oslo in 2016. He works mostly with commercial assignments, but it’s his personal projects that reflects who he is as a photographer. He only works in black and white, with a wide range of tones, from almost black to almost white. His pictures are usually inspired by nature, illuminated by nature’s own light source; directly, reflected or in the lack of light. Austad’s main project over the last two last years «Luminous» was exhibited at Muun Gallery in Oslo from February to April in 2017, this was Austad’s first solo exhibition.

 

Jon Martin Austad (1985) er en norsk fotograf fra Tønsberg som ble uteksaminert fra Bilder Nordic School of Photography i Oslo i 2016. Austad jobber mest med kommersielle oppdrag, men det er i de personlige prosjektene han trives best å være i og jobbe med. Alltid i svart/hvitt og med et bredt spekter av toner, fra det nesten helt mørke til det nesten helt lyse. Bildene er som oftest av natur, lyssatt av naturens egne lyskilder, direkte, reflektert, eller i mangelen på det. Austads hovedprosjekt de siste årene «Luminous», ble stilt ut på Muun Gallery i Oslo fra februar til april i 2017, dette var Austads første separatutstilling.

 

Luminous

Not a single sunbeam reaches Rjukan in winter time. Because of the high mountains, the Norwegian town sees no sun from October to March. In 1913 a suggestion was made: Set up a large mirror on the mountain top to reflect sunlight down to the valley floor. Not until a hundred years later the sun mirror was built.

 

The Norwegian photographer Jon Martin Austad went to Vestfjord to explore the three 17 square meter big mirrors which lights up a small spot in downtown Rjukan. This was the start of his art project «Luminous» – a black and white series where Austad explores different light settings: The reflected, the direct, or the lack of light, and how the light affect how we contemplate landscapes.

 

 

Om vinteren slipper ikke en solstråle ned til Rjukan. På grunn av de høye fjellene rundt, ligger den norske byen i skygge fra oktober til mars. I 1913 kom et forslag: Man kunne plassere et stort speil oppe på fjellkanten og reflektere sollyset ned til dalbunnen. Hundre år senere ble solspeilet bygget.

 

Den norske fotografen Jon Martin Austad dro til Vestfjorddalen for å oppleve de tre 17 kvadratmeter store speilene som troner over Rjukan. Bildene han tok her ble starten på kunstprosjektet «Luminous» – en serie fotografier i svart-hvitt hvor Austad utforsker lys i ulike former: Det reflekterte, direkte, eller mangelen på det. Austad studerer hvordan lysene påvirker vår betraktning av landskap.

 

** Click on image to view its full size.

bottom of page