top of page

JOHS. BØE

Johs. Bøe is a norwegian photographer born in 1958. He has his basic photographic education from Sogn Yrkesskole followed by working as an assistant in Irving Penn Studio in New York from 1981 til 1983.

Since 1984 he has divided his time between commercial, and art photography. He has participated several times with photography and drawings at The Norwegian State Annual Fall Exhibition. His first solo exhibition was at the Trafo Kunsthall in 2009.

 

RESIDENT 1982

Members of the International House Community, very far from home.

photographed on quiet sunday afternoons.

 

PROMISE

A promise holds the possibility of betrayal.

A possibility of betrayal that was not there before the promise was given.

 

ABOUT THE DEFOCUSED IMAGES

Every photograph is a memory of a moment lost forever.

In these defocused images, the memories have already started to alter and fade.

 

 

 

Johs. Bøe er født i 1958. Han har sin fotografiske grunnutdanning fra Sogn Yrkesskole etterfulgt av to år i New York som assistent i Irving Penn Studio fra 1981 til 1983. Har siden 1984 arbeidet paralellt med kommersiell fotografi og sine egne arbeider. Har deltatt flere ganger på Statens Høstutstilling  med tegninger og fotografi, og hadde sin første separatutstilling på Trafo Kunsthall i 2009.

 

RESIDENT 1982

Beboere på International House i New York fotografert på stille søndag ettermiddager, langt hjemmefra.

 

PROMISE

I et løfte ligger også mulighetene for et svik.

En mulighet som ikke lå der før løftet ble avlagt.

 

OM DE DEFOKUSERTE BILDENE

Et fotografi er et minne om et øyeblikk som er borte for alltid.

I disse defokuserte bildene har minnene allerede begynt å forandre form og forsvinne.

** Click on image to view its full size.

bottom of page