top of page

HEGE DONS SAMSET

I am a Norwegian artist based in Oslo and Berlin. The starting point of my work is the analogue photograph, but by experimenting and incorporating other disciplines, such as sound, textile and video, I seek to achieve the most perceptible rendition of what I experienced out in the field, and communicate it to the viewer. I am interested in telling stories through the use of images, sounds and texts, specifically in that I in exhibitions seek to create spatial installations.

 

The core of my artistic working method is travelling and exploring landscapes and habitats, to understand how our relationship to nature shapes people living in different parts of the world and create my art in response to this. By using humour I create absurd symbolic images of how we humans stumble through life.

 

 

Jeg tar utgangspunkt i det analoge fotografi og eksperimenterer med å strekke fotobegrepet ved å inkorporere andre disipliner som lyd, tekstil og video. Jeg prøver å få bildet til, i større grad, å nærme seg alt jeg opplever når jeg fotograferer ved å invitere betrakteren til å bruke hele sanseapparatet sitt i møte med installasjonene jeg skaper.

 

Jeg er interessert i relasjonen mellom mennesket og naturen, og det å leve med og tilpasse seg de forutsetningene som livet gir oss. Kjernen i min kunstneriske arbeidsmetode er reiser og utforsking av landskaper og mennesker, for å forstå naturens betydning for mennesket i en mer og mer materialistisk og digitalisert verden. I landskapet iscenesetter jeg og skaper historier, fiktive og sanne. Ved bruk av humor skaper jeg absurde, symbolske bilder på hvordan vi mennesker snubler oss gjennom livet.

 

 

 


From the series Workers, 2001-2010 / No.1 Worker collecting garbage in a landfill, 80x120 cm, 2008. Analogue photography, RA-4 C-print, Hand Made.

From the series The world is saved, 2009. No.2. Miss Lee picked herself up and got back in the race, 51,8 x 77,5 cm. Analogue photography, RA-4 C-print, Hand Made.

From the series Silk Work, 2011 - 2012. No.4 Fuchsia Magellanica / Hardy Fuchsia, 40x60 cm. Analogue Photo on Sublimation Dekotex Micro Velour, Silk embroidery, Hand Made.

From the series Silk Work, 2011 - 2012. No.5 Detail av Fuchsia Magellanica / Hardy Fuchsia, 40x60 cm.

Analogue Photo on Sublimation Dekotex Micro Velour, Silk embroidery, Hand Made

From the series Nature, 2011. No.6 Sort gren / Black branch, 71 x 104,5 cm. Analogue photography, RA-4 C-print, Hand Made.

From the series El hilo de la vida / Livets tråd, 2016. No.7 Detail of A New Beginning – Wisdom of the North, 51x70,3 cm.

Analogue Photo on Sublimation Dekotex Micro Velour, Silk embroidery, Hand Made, Feather.

From the series Communing with the Universe, 2015-2017. No.8 Ivar / Grandfather, 73,6 x 58,1 cm. Analogue photography, RA-4 C-print, Hand Made.

From the series Communing with the Universe, 2015-2017. No.9 Jupiter Rising, 73,8 x 57,9 cm. Analogue photography, RA-4 C-print, Hand Made.

From the series Flores de Rezos - Menneskets spor, 2009 - 2012. No.3 No. 96 (Wreath of Snow), 40x60 cm. 

Analogue Photo on Sublimation Dekotex Micro Velour, Silk embroidery, Hand Made, Metal leaves and flowers.

From the series Communing with the Universe, 2015-2017. No.10 Grandmother, 46,33 x 34,75 cm. Analogue photography, RA-4 C-print, Hand Made.

bottom of page